Hasan Deniz

1971 yılında doğan Hasan Deniz, Sosyoloji bölümü mezunudur. Farklı sivil toplum kuruluşlarında eğitim programlarının geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik çalıştı.   2002 yılından buyana da Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda (AÇEV) bünyesinde çocukların gelişimlerini en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlayacak destekleyici bir çevrenin oluşturulması için babaların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Babaların çocuklarının bakım ve gelişiminde sorumluluk üstlenmeleri, çocukları ile karşılıklı ve yakın ilişki kurmaları, onlarla zaman geçirmelerine yönelik tutulmaları kapsayan ilgili babalık modelinin ülkemizde ve dünyada yaygınlaşması için çalışımlarına devam etmektedir. Bu kapsamda, babalara yönelik bir eğitim ve destek programı olan Baba Destek Programı’nın yürütülmesi, Sen Benim Babamsın Kampanyası, İlk İş Babalık Kampanyası ve Babayım Kampanyası’nın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, özel sektör, belediyeler ve diğer aktörler nezdinde ilgili babalık-ebeveynlik uygulamalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları sürdürmektedir. İlgili, sorumluluk üstlenen, demokratik babalık tutumlarının yaygınlaşması için doğrudan babalarla ve babalar üzerinde etkisi olan tüm aktörlerle (kamu, yerel yönetimler, özel sektör, medya, STK’lar, Eğitim vb. gibi) işbirliği kurmayı hedefleyen, ekolojik bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir.  Diğer yandan, babalık alanındaki çalışmalarının yanı sıra Hasan Deniz, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında erkeklerin dönüşümüne yönelik eğitimler ve savunuculuk faaliyetlerini de yürütmektedir.