Hasan Deniz

Sosyoloji ve siyaset bilimi alanında eğitim gördü. Farklı sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. 2002 yılından bu yana Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda Baba Destek Programı’nın uygulanması başta olmak üzere babalara yönelik çalışmalar yürütüyor. Çocukların bakımı ve gelişiminde sorumluluk üstlenen, çocukla karşılıklı ve yakın ilişki kuran babalığın yaygınlaşması için eğitim programları, kampanyalar, farkındalık çalışmaları düzenliyor.